Η Θεές της κάθε Γυναίκας

Μία γυναίκα δεν έχει μόνο μια προσωπικότητα αλλά τουλάχιστον τέσσερις! α α α α Ανάλογα με την φάση που η γυναίκα βρίσκεται στον κύκλο της, εκφράζει και μια διαφορετική της πλευρά. Οι εναλλαγές των φάσεων επηρεάζονται από την διαφορετική έκκριση ορμονών και από την επιρροή που ασκεί πάνω της η Read more…

The "New Woman"

There are normal women and natural women. Normal women are the ones who follow consciously and subconsciously the “normas,” meaning rules of society. Natural women are the ones who follow only their Nature.  But what exactly means being in a Normal or Natural state of being? Thousand years ago, women Read more…

Sex while Menstruating

The moment of menstruation is a powerful moment during the woman’s cycle. Depending on the relationship that the woman has with her femininity, her blood will have a specific vibration. A woman, for example, who feels that her blood is “dirty” she would normally have a blood of a very Read more…

Who a woman is

A woman is at least four different women during her menstrual cycle! A natural woman who follows her nature and not the patriarchic lineal system, has 4 clear and very different phases during her cycle. Each phase lasts for around seven days, depending on the length of the cycle. The Read more…

Yoni eggs and women

Yoni eggs are semiprecious stones in form of eggs that a woman can wear in her vagina.The relationship a woman has with her eggs is totally personal and depends on her intuition and her capacity to feel and communicate with each egg. Nevertheless i can share with you a small Read more…

Women's sexuality

Women’s body is connected to the vital energy of our beautiful Earth through the entrance of our vagina. When a woman lives in her natural state, that means she honors her cycle as well as her connection to the nature, she is able to absorb Earth energy and then transform Read more…